090 556 8899 - 0913 505 971 - 033 3525799 chamucngonhalong@gmail.com
Cam kết chất lượng ngon nhất!

Tin Tức

NHỮNG HÌNH ẢNH TRONG ĐÊM KHAI MẠC HỘI CHỢ OCCOP 2018

NHỮNG HÌNH ẢNH TRONG ĐÊM KHAI MẠC HỘI CHỢ OCCOP 2018 của Chả Mực Hiền Nhung

CHẢ MỰC, RUỐC TÔM HIỀN NHUNG- NHỮNG HÌNH ẢNH TRONG ĐÊM KHAI MẠC HỘI CHỢ OCCOP 2018.❤️❤️❤️❤️❤️